MİSYON & VİZYONUMUZ

Agademi, Anodolu Gençlik ve Akademisyenler Derneğinin (AGAD) tanıtım ve etkinlik web sayfası olarak oluşturulmuş olup öncelikle Doğu ve Güneydoğu anadolu bölgesinde kadın, çocuk, genç ve yetişkinlere hizmet edinmeyi amaç edinmiş bir sivil toplum kuruluşudur. Tüzüğümüzde tanımlı başlıca çalışmalarımız şu şekildedir:

 • Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek.
 • TÜRKİYE – AB kültürlerarası diyalog hibe programlarına bölge için katkı sağlayacak eğitim ve kültürel faaliyetlerinde bulunmak, şirket düzeyinde sosyal diyalogların geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
 • Sosyal diyalog ve Sendikal hakların dahada geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, raporlar hazırlamak.
 • Bitlis başta olmak üzere doğru ve güneydoğu bölgesi illeri  için kalkınmada ve istihdamda fark yaratacak projeler için çalışmalar yapıp, konu ile ilgili açılan inovasyon geliştirme programlarına önerilerde bulunmak ve projeler hazırlamak.
 • Tübitak ve benzeri kuruluşların sunmuş oldukları proje desteklerinden daha etkin faydalanabilmek yenilikçi iş fikrine sahip akademisyenleri bir araya getirmek ve bu konularda eğitimler düzenlemek.
 • İnternet özgürlüğü kapsamında küresel iletişim ağlarına kapsamlı ve güvenilir şekilde girilebilmesi için projeler oluşturmak ve eğitimler düzenlemek.
 • Ülkemizde ve İlimizde bulunan mülteciler için fayda sağlayacak sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmek.
 • İlimiz için akıllı ihtisaslaşma stratejileri ve teknolojileri için akademik çalışmalar yapıp kamu kurumları ve sanayicilerle paylaşmak.
 • 30 yaş altı gençler ve kadınlar için Avrupa Birliği ve/veya sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak.
 • Kadınların ve Engellilerin iş gücü piyasasına katılımlarının artırılması için kadın ve erkek arasındaki bakım sorumluluklarının daha eşit bir şekilde paylaşılmasını destekleyecek proje önerileri hazırlamak.
 • Temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere kalkınma projeleri hazırlamak veya bu konuda danışmanlık vermek.
 • Türki Cumhuriyetler ve sınır komşusu ülkelerde işbirliği kapasitesinin artırılmasına yönelik projeler hazırlamak, eğitimler vermek.
 • Sınır komşusu ülkelerle turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için akademik ve teknik çalışmalar yapıp ilgili kurumlarla bu verileri paylaşmak.
 • Kalkınma ajansları mali destek programlarından faydalanmak için İlimize faydalı olacak projeler sunmak.
 • ilimizde bulunan 30 yaş altı gençlerin sporla daha aktif olmasını sağlayacak projeler geliştirmek.